CENTRUM KULTURALNO-INTEGRACYJNE


architektura, projekt konkursowy

Projekt: Budynek wielofunkcyjny
Lokalizacja: Wielka Wieś
Powierzchnia: 659,70 m²
Data: 2015
EP: 30,00 [kWh/(m²∙rok)]
Architekci: Katarzyna Midor-Kajstura, Robert Woźniak

W naszej propozycji konkursowej postawiliśmy
sobie za główny cel zaprojektowanie budynku
dopasowanego swoją skalą i formą do miejsca,
w którym ma zostać wzniesiony przy jednoczesnym zapewnieniu satysfakcji i komfortu użytkowania wszystkim mieszkańcom Wielkiej Wsi.
Forma budynku nawiązuje do tradycyjnych zabudowań tego obszaru. Założona jest na rzucie prostokąta
z dwuspadową formą dachu. Tradycyjne okapy zastąpiono wcięciami bryły, mającymi również za zadanie akcentowanie wejść i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Zaproponowany układ funkcjonalny wynika z jak najlepszego wykorzystania atutów działki oraz prawidłowego zlokalizowania budynku względem stron świata. Budynek zaprojektowano w sposób pozwalający na przenikanie się funkcji zewnętrznej i wewnętrznej, dzięki czemu podczas imprez w plenerze z budynku mogą korzystać zaproszeni gości i zespoły muzyczne. Przy wschodniej elewacji budynku zaprojektowano plac z zadaszeniem umożliwiający organizację imprez i spotkań lokalnej społeczności. Plac płynnie przechodzi w teren zielony, na którym umieszczono punktowe zadaszenia w formie lekkich ‘żagli’. Te zabiegi sprawiają iż obiekt może być używany o każdej porze roku a uporządkowana, lecz pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń rekreacyjna działki może być łatwo zaadoptowana i dopasowana pod charakter planowanego wydarzenia.